Meer informatie

Meer weten?
Kijk eens op andere jongerensites.
Er is ook flink wat jeugdliteratuur over angststoornissen, dwanghandelingen en anorexia.