Onderzoek Ella en Hanneke

Ella en Hanneke zitten in VWO 6 en hebben in 2013 hun Profielwerkstuk*)  gemaakt over de dwangstoornis. Lees hieronder hun ervaringen.

De afgelopen tijd zijn wij, Hanneke en Ella, hard bezig geweest voor ons ProfielWerkStuk (afgekort als PWS) met als onderwerp dwangstoornis. Allebei hebben we een brede interesse in psychologie en wat de chemische processen hierachter zijn. Mede hierdoor kwamen we op dit onderwerp terecht. Op de website van ggz-centraal zagen we dat er een lopend onderzoek naar de dwangstoornis gaande was, dit gaf de doorslag. We hebben met verschillende mensen gesproken, zowel psychologen als ervaringsdeskundigen.

We wisten nog erg weinig over de dwangstoornis.  We lieten ons eerst overspoelen met informatie voordat we een oordeel maakten, want we vonden het niet eerlijk om mensen in hokjes in te delen: Globaal hebben we gezocht naar deelonderwerpen die er het meest mee te maken hebben. Daarna hebben we een indeling gemaakt om de belangrijkste onderwerpen in het PWS te behandelen. Zoeken naar informatie gebeurde vooral in de literatuur. Daarom maakten we regelmatig een tochtje naar de bibliotheek of zochten op internet naar wetenschappelijke boeken die ons verder konden helpen, zodat de informatie betrouwbaar was. Daarbij stuitten we op het probleem dat er relatief weinig onderzoek gedaan is naar de dwangstoornis. Hierdoor werd onze interesse nog meer gewekt, er is nog veel te ontdekken op dit gebied.

Ook onze sociale omgeving was niet echt bekend met de dwangstoornis. Reacties waren dat dit onderwerp erg heftig of heel diepgaand zou zijn. Veel mensen hadden een stereotiep beeld voor ogen. Dit komt omdat het onderwerp niet echt bekend is en psychische stoornissen vaak negatief bekeken worden. Door ons PWS hierover te doen, hoopten we dit een beetje te doorbreken. We vinden het jammer dat mensen gelijk een beeld hebben en verwachten dat de betreffende persoon precies doet wat bij dit beeld past.

In oktober zijn we samen naar een conferentie over angst- en dwangstoornissen geweest. Hier kwamen we in contact met psychologen en behandelaars. Hier leerden we wat er precies misgaat bij deze stoornissen en hoe dit eventueel behandeld kan worden. Ook namen we deel aan een sessie cognitieve gedragstherapie en dramatherapie. Het was heel interessant om mee te doen. Het was vooral bijzonder om te ervaren hoe het is om deze therapie te krijgen.

Ondertussen verzamelden we steeds meer informatie. Hierdoor werd het beeld van de dwangstoornis voor ons steeds duidelijker en daarmee ook de vele verschillende vormen die hiervan bestaan. Hierdoor kunnen we mensen met een vorm van de dwangstoornis beter begrijpen. We weten nu ook dat het bij iedereen heel anders ervaren kan worden en zich anders kan uiten.

Het was heel erg leuk en interessant om stukje bij beetje de dwangstoornis onder de loep te leggen en zo een beetje inzicht te krijgen in deze stoornis. Na het schrijven van het theoretische gedeelte hebben we een enquête gemaakt. Deze is door een aantal personen met een vorm van dwangstoornis ingevuld. Hierdoor konden we een kijkje nemen in de verschillende uitingen en vooral de persoonlijke beleving. Wat vooral opviel aan de reacties was dat geen enkele dwangstoornis hetzelfde is, iedere vorm is uniek, zoals mensen ook uniek zijn.

Na het maken van het PWS hopen we dat de dwangstoornis meer bekendheid krijgt en meer onderzocht wordt, zodat mensen met deze stoornis beter geholpen en begrepen kunnen worden. Voor ons was dit PWS een echte eye-opener. We zijn heel blij dat we het gedaan hebben, omdat we nu veel meer begrip kunnen opbrengen voor mensen die met deze stoornis te maken hebben.

_____________________

*) Het profielwerkstuk is een praktische opdracht voor leerlingen in de laatste klas uit de bovenbouw van het vmbo, havo en vwo die als een soort 'meesterproef' dient.